Ifølge lejelovens kapitel XI er der oprettet en beboerrepræsentation, der er valgt for perioden 1. april 20xx og ét år frem.

Beboerrepræsentationen består af følgende:
Formand Anette Reenberg lejl. D 105
Mail: anette.reenberg@gmail.com
Tlf: 2945 3723

Næstformand Ole F. Hansen lejl. A 108
Mail: o.fog@mail.tele.dk
Tlf: 2215 5916

Kasserer Ina Funding Madsen lejl. F 102
Mail: ina.funding@skansevej.dk
Tlf: 3025 5542

BR-repræsentant Anna Pedersen lejl. A 3
Mail: helmer.pedersen@webspeed.dk
Tlf: 2296 6836

BR-repræsentant Mogens Hallwyl lejl. A 106
Mail: mhallwyl@icloud.com
Tlf: 5050 9010

Beboernes repræsentanter i bestyrelsen for Lions Park:
Anette Reenberg
Ole F. Hansen