Ifølge lejelovens kapitel XI er der oprettet en beboerrepræsentation, der er valgt for perioden 1. april 20xx og ét år frem.

Beboerrepræsentationen består af følgende:
Formand Lars A. Bisgaard lejl. E 2
Mail: Larsbisgaard8@gmail.com
Tlf: 5155 9389

Næstformand Ina Funding lejl. F 102
Mail: ina.funding@skansevej.dk
Tlf: 3025 5542

Kasserer Hans Hollensted lejl. E 4
Mail: hanshollensted@gmail.com
Tlf: 6178 8305

Sekretær Mogens Hallwyl lejl. A 106
Mail: mogens@hallwyl.dk
Tlf: 5050 9010

BR-medlem, suppleant Jette Willumsen lejl. C 7
Mail: jbwi@os.dk
Tlf: 6179 3560

Beboernes repræsentanter i bestyrelsen for Lions Park:
Lars A. Bisgaard
Ina Funding