Ifølge lejelovens kapitel XI er der oprettet en beboerrepræsentation, der er valgt for perioden 1. april 20xx og ét år frem.

Beboerrepræsentationen består af følgende:
Formand Anna Pedersen lejl. A 3
Mail: helmer.pedersen@webspeed.dk
Tlf: 2296 6836

Næstformand Ole F. Hansen lejl. A 108
Mail: o.fog@mail.tele.dk
Tlf: 2215 5916

Kasserer Ina Funding Madsen lejl. F 102
Mail: ina.funding@skansevej.dk
Tlf: 3025 5542

Sekretær og suppleant Ida Bødewadt Møller lejl A 7
Mail: idamoeller@vip.cybercity.dk
Tlf: 2274 4374

Beboernes repræsentanter i bestyrelsen for Lions Park:
Anna Pedersen
Ole F. Hansen