AFFALDSHÅNDTERING IFØLGE BRANDTILSYNET

Aviser og reklamer, kun papir: i avis-container – i kælderskakt eller ved nord-gavlene blok C og F.  Pap og småt brandbart: I kælderskakt.

Flasker, alu-dåser, glas, el-pærer: I kælderskakt, i de opstillede plastikkasser.

Husholdningsaffald: I nedstyrtningsskakterne, i lufttætte plastposer.