BEBOERKLAGER

Nabotvister bør du forsøge selv at løse.

Er du ellers som beboer utilfreds med forhold på Lions Park, kan du klage til Lions Park bestyrelsen via ADVOKAT BJARNE JOHNSEN. Giv i så fald kopi til BEBOERREPRÆSENTATIONEN. Klager og ønsker kan også omtales hos KIOSKBESTYREREN eller hos KØKKENLEDEREN.