BESTYRELSE

Seniorboligerne Lions Park ledes for tiden af en bestyrelse på 6 medlemmer. I den selvejende institutions VEDTÆGTER står anført, at bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf 2 medlemmer udpeget af Hillerød Byråd, men kommunen har p.t. ikke ønsket at udnævne nye medlemmer til bestyrelsen.

Vedtægterne, se DOKUMENTER, er godkendt af Hillerød Kommune, der også skal godkende regnskaber og husleje.