BEBOERREPRÆSENTATION

Ifølge lejelovens kapitel XI er der oprettet en beboerrepræsentation.
Beboerrepræsentationen har til opgave at varetage beboernes rettigheder og interesser i henhold til ”Lov om leje og bekendtgørelser om beboerrepræsentation”, at rette henvendelse til offentlige myndigheder, Lions Parks bestyrelse og andre, samt at nedsætte udvalg, som kan iværksætte aktiviteter til glæde for beboerne.

Beboerrepræsentationen består af følgende:

Formand Jette Willumsen lejl. C 7
Mail: Ibwi@os.dk
Tlf: 6179 3560

Næstformand Anne Haagensen lejl. D 6
Mail: annenoddegaard@gmail.com
Tlf: 2963 0540

Kasserer Lise Priess Loft lejl. C 104
Mail: lisepriessloft@gmail.com
Tlf: 3031 0995

Sekretær Dorte Davidsen lejl. D 5
Mail: dorte.davidsen@gmail.com
Tlf: 2225 9668

Beboermapper Ina Funding lejl. F 102
Mail: ina.funding@skansevej.dk.
Tlf: 3025 5542

Erik Furbo Bach lejl. E 8
Mail: furbo1493@gmail.com
Tlf: 3030 4462

Suppleant: Kirsten Larsen lejl. E104

Beboernes repræsentanter i bestyrelsen for Lions Park:

Jette Willumsen
Anne Haagensen