KRAV TIL NYE BEBOERE

Seniorboligerne er lejeboliger til åndsfriske og selvhjulpne seniorer (over 50 år), som på indflytningstidspunktet har ressourcer, både til den omstilling, der kræves i forbindelse med en flytning, og til efterfølgende at bidrage til fællesskabet.

Som beboer har du tilbuddet om at tage aktivt del i diverse arrangementer, møder og spisning af den hjemmelavede mad fra KØKKENET.