HVILKE BETINGELSER, ABONNEMENT ELLER EJ

Hvis du dagligt aftager måltider fra Køkkenet, betegnes det som ”et abonnement”. Middag på abonnement gælder fra den 1. i en måned til slutningen af måneden.

Du kan spise i spisesalen eller hjemme hos dig selv.

Den varme middagsmad bliver serveret i spisesalen alle hverdage ml. kl. 17.00 – 18.30. I weekender og helligdage bliver den serveret ml. kl. 12.00 – 13.30.

Hvis du en dag ikke har mulighed for at afhente maden eller spise den i spisesalens åbningstid, er der mulighed for at få sat den varme mad i køleskabet i mellemgangen mod betaling af emballage. Så kan du selv kan afhente maden, når det passer dig. Du skal blot aftale dette med køkkenet.

Den varme mad kan ikke konverteres til smørrebrød eller lignende.

Det er den faste menu, som er gældende, kun ved lægeordination kan denne fraviges.

Tilmelding til måltiderne skal ske med min. 7 dages varsel af hensyn til indkøb og vagtplanlægning for personalet i køkkenet.

Framelding af måltider skal ske med min. 7 dages varsel. Er man i abonnement kan man framelde sig for én uge ad gangen, 7 på hinanden følgende dage.

Fra mandag til fredag vil køkkenet have ”kontortid” mellem kl. 10.00 – 11.00. Her skal der afgives beskeder til køkkenet og købes/afhentes spisebilletter.

Køkkenet holder 14 dages ferielukket i uge 30 og 31. I den periode er det op til vores beboere selv at sørge for mad. Under køkkenets lukning skal der ikke betales for frigørelsesafgift eller for abonnement.

ABONNEMENTSVILKÅR

Abonnement skal tegnes for mindst 7 dage i træk.

Ikke indtagne måltider i en abonnementsperiode refunderes ikke.

FOR BEBOERE, SOM ER FLYTTET IND EFTER 1. JUNI 2024 GÆLDER FØLGENDE:

Hver beboere skal aftage 15 spisebilletter pr. måned fra lejemålets overtagelsesdag. Hvis overtagelsesdagen er den 15. i en måned skal der aftages 8 spisebilletter den første måned.

UDEN FOR ABONNEMENT-SYSTEMET

Du kan altid bestille et eller flere måltider fra køkkenet, selv om du ikke er permanent bruger af abonnementsordningen.

Vær dog opmærksom på, at hvis du ikke abonnerer på hovedmåltider fra Køkkenet, skal du betale FRIGØRELSESAFGIFT (jvf. huslejekontrakten – gældende for lejere der er flyttet ind før 1. juni 2024).

Afgiften betales også ved bortrejse (ferie, hospitals- og rekreationsophold). Frigørelsesafgiften betales pr. uge.

Afgiften bortfalder kun, når der tegnes abonnement på mindst 7 dage i træk.

Beboere, der ønsker at spise middagsmaden i egen bolig, kan efter aftale afhente den i spisestuen kl.17.00 på hverdage og kl. 12.00 i weekender og på helligdage.

Vin kan medtages mod betaling af proppenge.

Der må ikke medbringes øl og sodavand i restauranten.

GENERELT OM SPISEBILLETTER:

For én spisebillet kan man medbringe en gæst (gæsten må ikke være en anden beboer fra LPF) til dagens varme middag. Jule- og nytårsaftensmiddag kan gæster ikke spise med på spisebillet..

Gæster skal tilmeldes til køkkenet min. 7 dage før, af hensyn til indkøb og planlægning.

Spisebilletterne er personlige med navn og lejlighedsnummer, og vil ikke kunne overdrages til andre.

Spisebilletterne skal benyttes i den måned de er købt til, og kan ikke konverteres til andre måltider eller øvrige køb fra køkkenet.

Spisebilletterne skal klippes ud og afleveres til køkkenpersonalet i forbindelse med middagen.

Spisebilletterne købes og udleveres hos køkkenpersonalet.