ANSØG OM LEJLIGHED

For at blive skrevet op til en lejlighed, kan du anvende nedenstående formular, eller udfylde følgende ANSØGNINGSSKEMA og sende via mail til ltj@bjfadvokater.dk eller per post til:

Advokaterne Bygum, Jastram & Fristrup
Vesterbrogade 28, 1., th.
1620 København V

Det koster 200 kr. at blive skrevet på venteliste til Seniorboligerne Lions Park

Beløbet indsættes på konto:

Reg.nr./konto: 3543 3536002537

Med angivelse af dit navn. Mærk ”Venteliste”.

Såfremt kontoret skal bekræfte modtagelsen af ansøgningsskemaet, skal der vedlægges en frankeret svarkuvert.

Vær opmærksom på, at der ikke er så mange 3-værelses lejligheder. Disse lejligheder er forbeholdt ægtefæller/samlevende. Det er derfor nødvendigt at anføre begge navne på ansøgningsskemaet, hvis der ønskes en 3-værelses lejlighed.

LIONS PARK FREDERIKSBORG – VENTELISTESKEMA

Jeg/vi vil gerne have tilbudt følgende lejlighed:

Skal henvendelse eventuelt ske til Deres familie eller andre anfør da: