HANDICAPKØRSEL

Fritidskørsel for handicappede, der færdes med hjælpemidler. Ansøgningsskema hos

Job, Social og Sundhed

Trollesminde allé 27, 3400 Hillerød

Åbningstider: mandag-tirsdag, kl.10-14

Tlf: 7232 0000