OM SENIORBOLIGERNE

Den selvejende institution Lions Park Frederiksborg

(henholdsvis Seniorboliger Lions Park og Plejecenter Lions Park)

Ødamsvej 1

3400 Hillerød

Den daglige drift varetages af Advokaterne Bygum & Johnsen. (ORGANISATION).

Lions Park ledes af en bestyrelse, der består af op til 7 medlemmer. Hillerød Kommune kan vælge op til 2 medlemmer, ligesom Lions Club Hillerød og beboerne i Seniorboligerne kan det. Endelig kan de ansatte i Plejecentret vælge 1 medlem blandt de ansatte.