NØDHJÆLPSTELEFONER

Akut sygdom eller ulykke: Ambulance, tlf: 1-1-2

Kodenummer til skydedøren ved Glasgangen findes i alle ambulancer.

Opgiv ”Ødamsvej nr 1 +bloknavn +lejlighedsnummer” i stedet for ”Lions, Ødamsvej osv”.  Udelad ”Lions”, da der ellers er risiko for, at ambulancen kører til Plejehjemmet.

Lægevagten, tlf: 1813

Hvis yderdøre er aflåste, skal lægevagten informeres om at gå via hovedindgang til Plejehjemmet, Rørdamsvej 1, 3400 Hillerød.

Akut-telefon, tlf. 1813 (hvis du er i tvivl ved sygdom eller skade).

Brand, tlf.1-1-2

Politi: Tlf.1-1-4

Nordsjællands Politi i Hillerød tlf: 4927 1448