ØNSKES EN LEJLIGHED

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Seniorboligerne Lions Park fortrinsvis er for borgere, der har bopæl i Hillerød Kommune. Hvis der ikke er ansøgere fra Hillerød Kommune på ventelisten, vil ansøgere, der har nær familie i Hillerød Kommune komme i betragtning. Det sker undertiden, at borgere, der ikke har tilknytning til Kommunen, kommer i betragtning.

Du kan vælge mellem 2 ventelister:

En aktivliste, hvor et tilbud om lejlighed har interesse inden for de næste par år.

En passivliste, hvor et ønske om en lejlighed ligger flere år frem i tiden.

Vælger du aktivlisten, vil du modtage tilbud om en lejlighed, når det bliver din tur. Afslås tilbuddet, mister du din anciennitet på listen og rykker bag i køen.

Vælger du passivlisten, tilbydes der ikke nogen lejlighed, før administrationen har fået meddelelse om, at du ønsker overflytning til aktivlisten.

Derfor skal du markere i ansøgningsskemaet, hvilken liste du ønsker at være noteret på.