Ifølge lejelovens kapitel XI er der oprettet en beboerrepræsentation, der er valgt for perioden 1. april 20xx og ét år frem.

Beboerrepræsentationen består af følgende:

Formand Susanne Brigsted Pedersen lejl. C 101
Mail: susbp@live.dk
Tlf: 4216 1568

Næstformand Jette Willumsen lejl. C 7
Mail: Ibwi@os.dk
Tlf: 6179 3560

Kasserer Ida Bødewadt Møller lejl. A 7
Mail: idamoller2020@mail.com
Tlf: 2274 4374

Elsebeth Zöllner lejl. F 108
Mail: zoellner@dukamail.dk
Tlf: 3058 3429

Beboernes repræsentanter i bestyrelsen for Lions Park:

Susanne Brigsted Pedersen
Jette Willumsen