BEBOERREPRÆSENTATION

Ifølge lejelovens kapitel XI er der oprettet en beboerrepræsentation.
Beboerrepræsentationen har til opgave at varetage beboernes rettigheder og interesser i henhold til ”Lov om leje og bekendtgørelser om beboerrepræsentation”, at rette henvendelse til offentlige myndigheder, Lions Parks bestyrelse og andre, samt at nedsætte udvalg, som kan iværksætte aktiviteter til glæde for beboerne.

Beboerrepræsentationen består af følgende:
Formand Anna Pedersen lejl. A 3
Mail: helmer.pedersen@webspeed.dk
Tlf: 2296 6836

Næstformand Ole F. Hansen lejl. A 108
Mail: o.fog@mail.tele.dk
Tlf: 2215 5916

Kasserer Ina Funding Madsen lejl. F 102
Mail: ina.funding@skansevej.dk
Tlf: 3025 5542

Sekretær og suppleant Ida Bødewadt Møller lejl A 7
Mail: idamoeller@vip.cybercity.dk
Tlf: 2274 4374