BEBOERREPRÆSENTATION

Ifølge lejelovens kapitel XI er der oprettet en beboerrepræsentation.
Beboerrepræsentationen har til opgave at varetage beboernes rettigheder og interesser i henhold til ”Lov om leje og bekendtgørelser om beboerrepræsentation”, at rette henvendelse til offentlige myndigheder, Lions Parks bestyrelse og andre, samt at nedsætte udvalg, som kan iværksætte aktiviteter til glæde for beboerne.

Beboerrepræsentationen består af følgende:

Formand Susanne Brigsted Pedersen lejl. C 101
Mail: susbp@live.dk
Tlf: 4216 1568

Næstformand Jette Willumsen lejl. C 7
Mail: Ibwi@os.dk
Tlf: 6179 3560

Kasserer Lise Priess Loft lejl. C 104
Mail: lisepriessloft@gmail.com
Tlf: 3031 0995

Elsebeth Zöllner lejl. F 108
Mail: zoellner@dukamail.dk
Tlf: 3058 3429

Erik Furbo Bach lejl. E 8
Mail: furbo1493@gmail.com
Tlf: 3030 4462

Beboernes repræsentanter i bestyrelsen for Lions Park:

Susanne Brigsted Pedersen
Jette Willumsen