BEBOERREPRÆSENTATION

Ifølge lejelovens kapitel XI er der oprettet en beboerrepræsentation.
Beboerrepræsentationen har til opgave at varetage beboernes rettigheder og interesser i henhold til ”Lov om leje og bekendtgørelser om beboerrepræsentation”, at rette henvendelse til offentlige myndigheder, Lions Parks bestyrelse og andre, samt at nedsætte udvalg, som kan iværksætte aktiviteter til glæde for beboerne.

Beboerrepræsentationen består af følgende:
Formand Lars A. Bisgaard lejl. E 2
Mail: Larsbisgaard8@gmail.com
Tlf: 5155 9389

Næstformand Ina Funding lejl. F 102
Mail: Ina.funding@skansevej.dk
Tlf: 3025 5542

Kasserer Hans Hollensted lejl. E 4
Mail: hanshollensted@gmail.com
Tlf: 6178 8305

Sekretær Mogens Hallwyl lejl. A 106
Mail: mogens@hallwyl.dk
Tlf: 5050 9010

BR-medlem, suppleant Jette Willumsen lejl. C 7
Mail: jbwi@os.dk
Tlf: 6179 3560