BEBOERREPRÆSENTATION

Ifølge lejelovens kapitel XI er der oprettet en beboerrepræsentation.
Beboerrepræsentationen har til opgave at varetage beboernes rettigheder og interesser i henhold til ”Lov om leje og bekendtgørelser om beboerrepræsentation”, at rette henvendelse til offentlige myndigheder, Lions Parks bestyrelse og andre, samt at nedsætte udvalg, som kan iværksætte aktiviteter til glæde for beboerne.

Beboerrepræsentationen består af følgende:
Formand Anette Reenberg lejl. D 105
Mail: anette.reenberg@gmail.com
Tlf: 2945 3723

Næstformand Ole F. Hansen lejl. A 108
Mail: o.fog@mail.tele.dk
Tlf: 2215 5916

Kasserer Ina Funding Madsen lejl. F 102
Mail: ina.funding@skansevej.dk
Tlf: 3025 5542

BR-repræsentant Anna Pedersen lejl. A 3
Mail: helmer.pedersen@webspeed.dk
Tlf: 2296 6836

BR-repræsentant Mogens Hallwyl lejl. A 106
Mail: mhallwyl@icloud.com
Tlf: 5050 9010