ORGANISATION

Institutionens daglige ledelse forestås af advokat og forretningsfører Jens Bygum Knudsen.
Advokaterne Bygum & Johnsen
Valkendorfsgade 5
1151 København K
Tlf: 3313 1235