Henning Brøgger (formand), udpeget af Lions Club, Hillerød
Mail: henning-broegger@mail.dk
Tlf: 2814 7327

Birgitte Mørck (næstformand), oprindeligt udpeget af Hillerød Byråd
Mail: bmoerck@email.dk
Tlf: 2179 7254

Jørn Larsen, udpeget af Lions Club, Hillerød
Mail: joern-larsen@get2net.dk
Tlf: 4144 7134

Susanne Brigsted Pedersen, udpeget af Beboerrepræsentationen
Mail: susbp@live.dk
Tlf: 4216 1568

Jette Willumsen, udpeget af Beboerrepræsentationen
Mail: Ibwi@os.dk
Tlf: 6179 3560

Linda Førsterlind Berglind (leder af PLEJEHJEMMET)
Mandag-torsdag kl.8-15 og fredag kl.8-12
Mail: linbe@hillerod.dk
Tlf: 7232 7900