Henning Brøgger (formand), udpeget af Lions Club, Hillerød
Mail: henning-broegger@gmail.com
Tlf: 2814 7327

Birgitte Mørck (næstformand), oprindeligt udpeget af Hillerød Byråd
Mail: bmoerck@email.dk
Tlf: 2179 7254

Jørn Larsen, udpeget af Lions Club, Hillerød
Mail: joern-larsen@get2net.dk
Tlf: 4144 7134

Lars A. Bisgaard, udpeget af Beboerrepræsentationen
Mail: Larsbisgaard8@gmail.com
Tlf: 5155 9389

Ina Funding, udpeget af Beboerrepræsentationen
Mail: Ina.funding@skansevej.dk
Tlf: 3025 5542

Signe Tronier (leder af PLEJEHJEMMET)
Mandag-torsdag kl.7-15 og fredag kl.7-12
Mail: stro@hillerod.dk
Tlf: 7232 7941