Holger Menne Christiansen (formand), udpeget af Lions Club, Hillerød
Mail: holger.menne@christiansen.dk
Tlf: 2235 1943

Birgitte Mørck (næstformand), oprindeligt udpeget af Hillerød Byråd
Mail: bmoerck@email.dk
Tlf: 2179 7254

Jørn Larsen, udpeget af Lions Club, Hillerød
Mail: joern-larsen@get2net.dk
Tlf: 4144 7134

Anna Pedersen, udpeget af Beboerrepræsentationen
Mail: helmer.pedersen@webspeed.dk
Tlf: 2296 6836

Ole F. Hansen, udpeget af Beboerrepræsentationen
Mail: o.fog@mail.tele.dk
Tlf: 2215 5916

Signe Tronier (leder af PLEJECENTRET)
Mandag-torsdag kl.7-15 og fredag kl.7-12
Mail: stro@hillerod.dk
Tlf: 7232 7941